Bản đồ tiếp theo Blog tương lai của công việc

Cheryl Cran

Chào mừng bạn đến với blog Tương lai của Công việc - đây là nơi bạn sẽ tìm thấy các bài đăng về tất cả những điều liên quan đến tương lai của công việc.

Chúng tôi có các blogger khách mời bao gồm CIO, Nhà khoa học hành vi, Giám đốc điều hành, Nhà khoa học dữ liệu, bao gồm các bài đăng của người sáng lập Cheryl Cran.

Xem tất cả các bài viết trên blog

Kỹ thuật số, Thay đổi và Mô hình PREDICT Chris Rainey Phỏng vấn Cheryl Cran

Tháng Mười Một 25, 2019

Hôm nay tôi rất vinh dự được phỏng vấn bởi người sáng lập Chris Rainey Nhân sự.com về tương lai của công việc, kỹ thuật số, thay đổi và mô hình PREDICT từ cuốn sách của tôi, Bản đồ Next Nextping - Dự đoán, điều hướng và tạo tương lai của công việc.

Cuộc phỏng vấn tập trung vào tương lai thay đổi nhanh chóng và làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể tận dụng Mô hình PREDICT để giúp chuẩn bị cho tương lai bây giờ.

Để xem bản ghi âm cuộc phỏng vấn trực tiếp LinkedIn, nhấp vào đây.