Khóa học mới! Cách tạo và đổi mới với tốc độ thay đổi

Khóa học trực tuyến mới - Cách tạo và đổi mới với tốc độ thay đổi

Tương lai thành công trong công việc không phụ thuộc vào một hoặc hai "anh hùng" trong doanh nghiệp - tương lai là về "chúng ta" và cách đổi mới và sáng tạo với tốc độ thay đổi.

Trong quá khứ, sự đổi mới và sáng tạo được coi là một hoạt động cho bộ phận tiếp thị hoặc bộ phận CNTT - trong tương lai, sự đổi mới là cần thiết cho mọi người trong công ty.

83% công nhân được khảo sát trích dẫn rằng họ không có thời gian để đổi mới do cách thức cấu trúc công việc hiện tại của họ. Giải pháp nằm ở việc biến sự sáng tạo theo thời gian thực của các hoạt động công việc hàng ngày.

Khóa học mô-đun 7 này cung cấp ý tưởng, chiến lược và tài nguyên cho các cá nhân và nhóm để tăng khả năng sáng tạo và đổi mới nhanh chóng và tăng sự nhanh nhẹn.

Bạn sẽ học:

  • Lịch sử đổi mới - cách đổi mới đã tác động đến thực tế hiện tại
  • Tại sao chúng ta phải đổi mới và tạo ra tập thể và hợp tác để tạo ra một tương lai tích cực và thành công hơn
  • Nơi làm việc thách thức sự đổi mới - tại sao nó khó và làm thế nào để làm cho nó dễ dàng và dễ tiếp cận hơn
  • Những thách thức cá nhân đối với sự đổi mới - tại sao thay đổi là khó khăn và làm thế nào để truyền cảm hứng cho mọi người luôn suy nghĩ với một tư duy sáng tạo
  • Các kỹ năng mới cần thiết cho người lao động để tăng khả năng sáng tạo và đổi mới
  • Cách tạo ra văn hóa đổi mới nuôi dưỡng, hỗ trợ và giúp người lao động phát triển đồng thời tạo ra các giải pháp mới
  • Mười chiến lược hàng đầu của các nền văn hóa có tính sáng tạo cao và cách chúng ta có thể học hỏi và áp dụng những gì họ làm
  • Tài nguyên, câu đố và tài liệu hỗ trợ để giúp bạn tăng khả năng sáng tạo và đổi mới tại nơi làm việc