Khách hàng

Tất cả khách hàng của chúng tôi đều có một điểm chung: Một niềm đam mê lái xe để tạo ra một tương lai làm thay đổi doanh nghiệp, ngành công nghiệp và cuối cùng là thế giới.

Trong hơn hai mươi năm, Cheryl Cran đã làm việc với hàng chục ngành công nghiệp, hàng trăm khách hàng và hàng ngàn khán giả trên toàn thế giới để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của công việc.

Đọc lời chứng thực

Cheryl Cran không phải là Sheryl Crow nhưng cô ấy là một ngôi sao nhạc rock! Chúng tôi đã có Cheryl là diễn giả chính của mình cho một loạt các chương trình cho các nhóm lãnh đạo của chúng tôi. Cheryl đã làm việc với chúng tôi trong hơn một chục sự kiện nơi cô ấy giao cho các nhà lãnh đạo 6000 trong các đội sẵn sàng trong tương lai. Khả năng thu hút thông điệp của những người thuyết trình khác, khả năng thu hút các nhóm bằng sự hài hước, vui vẻ, chân thực và suy nghĩ khiêu khích khá đơn giản và chính xác những gì chúng tôi cần khi gần gũi với các sự kiện của chúng tôi.