Nghệ thuật lãnh đạo thay đổi - Thúc đẩy chuyển đổi trong một thế giới có nhịp độ nhanh

Bài phát biểu thay đổi lãnh đạo này dành cho tất cả mọi người vì Mọi người đều là người lãnh đạo!

Tăng tốc độ thay đổi nhanh chóng đòi hỏi một nền văn hóa nơi mọi người đều là người lãnh đạo thay đổi

Mọi người ở nơi làm việc đang làm việc trong thời đại đổi mới công nghệ mạnh mẽ và đối phó với sự thay đổi và gián đoạn nhanh chóng đang diễn ra. Chìa khóa là làm thế nào để truyền cảm hứng và thu hút mọi người trở thành 'người lãnh đạo thay đổi' và tăng cường năng động đổi mới, hợp tác và thành công cho mọi người trong công ty và cho toàn bộ doanh nghiệp. Bài phát biểu này tập trung vào cách mỗi cá nhân có thể khai thác khả năng bên trong của mình để dẫn dắt sự thay đổi và lãnh đạo cá nhân một cách tích cực và chủ động. Bài phát biểu này dựa trên Cuốn sách của Cheryl Nghệ thuật thay đổi lãnh đạo (Wiley 2015)

Người tham dự sẽ rời khỏi phiên này với:

  • Hiểu biết sâu sắc hơn về sự thay đổi nhanh chóng đang tác động đến tốc độ công việc và cách chúng ta là những người lãnh đạo cần xây dựng khả năng thích ứng với thực tế mới
  • Một quan điểm thay đổi về cách cá nhân chúng ta có thể khai thác căng thẳng tích cực và tận dụng thời gian trong một môi trường làm việc ngày càng nhanh
  • Hiểu rõ về cách mỗi thế hệ thay đổi, xử lý thay đổi và chiến lược để cải thiện phản ứng và hành động thay đổi
  • Chu kỳ thay đổi và cách sử dụng mô hình này để dẫn dắt thay đổi cho bản thân và cho người khác
  • Hiểu biết sâu sắc về hành vi và công cụ thay đổi cá nhân của chính họ để thúc đẩy khả năng cá nhân của họ thích ứng nhanh hơn với thay đổi đang diễn ra với cách tiếp cận tích cực
  • Công cụ để dẫn dắt sự thay đổi với nhiều quan điểm bao gồm trí tuệ cảm xúc, trí tuệ thế hệ và trí tuệ tràn đầy năng lượng
  • Một lãnh đạo thay đổi 'bản đồ tiếp theo' sẽ phác thảo các bước tiếp theo của bạn để tạo ra tương lai mà bạn muốn tạo

Cheryl Cran là diễn giả chính của chúng tôi cho cuộc họp lãnh đạo của chúng tôi và bài phát biểu quan trọng của cô ấy có tiêu đề: Đóng khung tương lai của chúng tôi - Dẫn dắt sự thay đổi để có một thông điệp của cô ấy và sự chuyển phát của cô ấy là một sự phù hợp hoàn hảo cho nhóm của chúng tôi.

Nghiên cứu của Cheryl về tương lai của công việc và những thay đổi mà các nhà lãnh đạo cần thực hiện để đạt được điều đó là kịp thời và phù hợp với nhóm của chúng tôi. Nghiên cứu của cô cùng với việc giao hàng năng động đã tạo ra giá trị to lớn cho nhóm các nhà lãnh đạo sáng suốt của chúng tôi.

Nhóm của chúng tôi cũng háo hức tham gia vào việc nhắn tin các câu hỏi và bỏ phiếu mà Cheryl đưa vào bài phát biểu của mình. Cảm hứng cùng với những ý tưởng có thể hành động chỉ là một vài trong số những bài học quan trọng của Cheryl.

Sự kiện lãnh đạo của chúng tôi là một thành công lớn và chúng tôi bao gồm bài phát biểu của Cheryl như một điểm nhấn của thành công chung.

B. Murao / Phó Giám đốc
Đánh giá BC
Đọc một lời chứng thực khác