Sự kiện trực tiếp & tĩnh tâm

Tham gia với người sáng lập của chúng tôi Cheryl Cran cho các sự kiện trực tiếp độc quyền tập trung vào tương lai của công việc.

Một sự kiện NextMapping trực tiếp bao gồm các tiêu điểm như:

  • Tăng trưởng kinh doanh theo cấp số nhân
  • Tương lai của sự gián đoạn công việc - Bạn đã sẵn sàng?
  • Thay đổi khả năng lãnh đạo - Xây dựng khả năng phục hồi
  • Thúc đẩy chuyển đổi trong ngành của bạn
  • Đổi mới với tốc độ thay đổi
  • Robotics, AI và Tự động hóa - Làm thế nào để lãnh đạo trong một nơi làm việc chiếm ưu thế về công nghệ
  • Chuyển đổi kỹ thuật số - Cách sắp xếp con người và quy trình với đổi mới công nghệ

Sự kiện mới sắp ra mắt!

Kiểm tra lại Lịch trình 2020

Cần sự giúp đỡ của chúng tôi?

Chúng tôi đã bảo vệ bạn - tiếp cận chúng tôi rất muốn kết nối với bạn.