Chính sách bảo mật

Tổng hợp tại Work Inc., dba Cheryl Cran và NextMapping không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi trừ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin này, ví dụ như bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các mẫu email của chúng tôi, bao gồm gửi cho chúng tôi các truy vấn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, ngoài việc cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng của bạn.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.

Truy cập và kiểm soát các thông tin

Bạn có thể từ chối mọi liên hệ trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm như sau bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân được thu thập trong những trường hợp này có thể bao gồm tên, chi tiết liên lạc, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai.

Mọi câu hỏi nên được chuyển đến: info@nextmapping.com