Đề cập truyền thông

Cheryl Cran đã được đặc cách như một chuyên gia về chủ đề tương lai của công việc, thay đổi lãnh đạo và xu hướng tại nơi làm việc trong một số phương tiện truyền thông bao gồm The Fanny Kiefer Show, Fox Morning Show, CNBC, Metro New York, Washington Post và đã được trích dẫn trong nhiều ấn phẩm bao gồm Forbes, NBC trực tuyến, CBS trực tuyến, v.v. Cheryl cũng là một blogger nổi bật với Cộng hòa silic, WITIBlog NextMapping.

 

Cheryl Cran, Chuyên gia tương lai của Work of Work và người sáng lập NextMapping đã được giới thiệu trên nhiều phương tiện truyền thông bao gồm:

Tin tức toàn cầu BC Phỏng vấn Cheryl Cran

Global BC TV điều hành một chuỗi Tương lai của Công việc hàng năm

Cheryl Cran là một chuyên gia khách về tương lai của công việc.

Cuộc thảo luận là về tương lai của truyền thông và kết nối trong đại dịch coronavirus.
Cheryl đã chia sẻ những hiểu biết về tình trạng tuyển dụng và tìm kiếm công việc hiện tại và trong tương lai.

Là một chuyên gia khách Cheryl Cran cung cấp nghiên cứu và dữ liệu tuyệt vời cũng như nội dung hấp dẫn cho các phương tiện sau:

 • Tạp chí tính năng bài viết
 • Blog tính năng bài viết
 • Trích đoạn sách cho bài viết và bài viết trên blog.
 • Phỏng vấn vô tuyến
 • Phỏng vấn truyền hình
 • Tính năng hỏi và trả lời
 • Đánh giá sách
 • Phỏng vấn Podcast
 • Phỏng vấn in
 • Bạn phỏng vấn ống
 • Bình luận chuyên gia
 • Op Ed Pieces
 • Bài viết tùy chỉnh cho các bản tin và tạp chí kinh doanh và công nghiệp